Alege ofertele Audi ocazie de la Cardinal Motors!
A4 A6

*Oferta se supune unor termene si conditii, detalii la Cardinal Motors.

Solicita acum oferta si in cel mai scurt timp vei fi contactat de catre un consilier de vanzari Audi.

Doriti sa intrati in baza de date SC Cardinal Motors SRL si sa primiti si alte informatii despre gama Audi si ofertele speciale:

Cardinal Motors, dealer Audi
Bulevardul Ferdinand 78, Constanţa, România
0241 612 371
www.cardinalmotors.ro

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Cardinal Motors SRL, în calitate de operator are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor şi serviciilor oferite de operator şi de împuternicit, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje tex sau telefon) în legătură cu oferte de bunuri sau servicii, efectuarea de studii de piaţă în vederea determinării gradului de satisfacţie a clienţilor, realizarea de rapoarte statistice etc.. Furnizarea datelor solicitate este facultativă. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuterniciţilor operatorului, altor companii din cadrul aceluiaşi grup cu operatorul, organizaţiilor de cercetare a pieţei, partenerilor contractuali ai operatorului. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la P.L. SC Cardinal Motors SRL situat in Bulevardul Tomis 478, Constanta, Romania în atenţia Departamentului Audi Autovehicule. Dacă unele din datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.